GLENN JONES的图形设计工作室

三 3st

GLENN JONES的图形设计工作室

Posted by with No Comments Loading喜欢

Endemic-Print-Artist-NZ-Glenn-Jones

来自奥克兰的Glenn对图形和色彩的把握非常精道,重要的是他的每幅作品都在表达想法,很有意境。每天,他搅动他头脑中的巧妙的构思和丰富多彩的,古怪的插图,他目前国际上知名的T恤设计师,谷歌,麦当劳,百威啤酒等都委托他做相关t恤项目;就连大家喜爱的生活大爆炸谢耳朵都穿过他设计的T,让我们一起欣赏他的工作室吧!

Glenn-Jones-Art-Glennz-Tees Glenn-Jones-Artist-Melting-Rubiks-Tee Glenn-Jones-Art-Print-Work-in-Progress NZ-Art-Prints-by-Glenn-Jones st2 st3无觅相关文章插件,快速提升流量