Tony Gambino拍摄盐碱滩上的婚礼

三 3th

Tony Gambino拍摄盐碱滩上的婚礼

Posted by with No Comments Loading喜欢

2015-02-02_0033-2000x1333

美国一对夫妇在犹他州邦纳维尔盐碱滩,拍摄的一组非常惊人、浪漫的婚纱照。浅浅的湖水如一面镜子,映射着天空、白云、晚霞。。。水天一色,画面美到不敢相信!由摄影师 Tony Gambino拍摄。

2015-02-02_0036-2000x667 2015-02-02_0037-2000x923         2015-02-02_0049-2000x923 2015-02-02_0050-2000x1335 2015-02-02_0051-2000x924 2015-02-02_0052-2000x923 2015-02-02_0053-2000x1500 2015-02-02_0054-2000x1335 2015-02-02_0055-2000x1335无觅相关文章插件,快速提升流量